ಸೂಜಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೇಳುವಷ್ಟೂ ಮೌನ (ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್) ಅಂದ್ರೇನು ಗೊತ್ತಾ? – ೩

ಫೆಬ್ರುವರಿ 1966. ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿ’ಗಾಲ್, ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನು NATOದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೇರಿಕ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವಾರಗಳ ನಂತರವೂ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಮಾತುಕತೆಗಳಿನ್ನೂ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಡಿ’ಗಾಲ್ ಕೋಪಗೊಂಡು “ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ಇಡೀ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನ್ಯ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ” ಎಂದು ತನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಯೆಡೆಗೆ ಕೆಂಡಕಾರಿದರು.

ಅಮೇರಿಕದ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಡನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂದಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಖಾತೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡೀನ್ ರಸ್ಕ್ ಕಳಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿತ್ತು “ಈ ಆಜ್ಞೆ ಬರೀ ಈಗ ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೋ. ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಿಯಡಿ ಮಲಗಿರುವ 124 ಸಾವಿರ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೋ!?”

……….ಸಂದೇಶ ಓದಿದ ಪ್ರಾನ್ಸಿನ ರಾಯಭಾರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿ’ಗಾಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೇಳುವಷ್ಟೂ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತ್ತು 🙂 🙂

*ಮೊದಲೆರಡು ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಒಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಸುಮಾರು ನೂರಾಇಪ್ಪತ್ನಾಲಕ್ಕುಸಾವಿರ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s