ರಸ ಝೆನು – 6

ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಶಿಷ್ಯಗಣದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದ ‘ಗುರುಗಳೇ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಏನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಈ ಹುಚ್ಚು ಶಿಷ್ಯವೃಂದದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು!?’
.
ಗುರುವೆಂದ “ನೋಡಿ ಹುಡುಗರೇ….ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಬುದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಅದಾಗಲೇ ನಿರ್ವಾಣದ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹುಚ್ಚರ….”
.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ತಡೆದು ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮ ಕೇಳಿದ ‘ಹೌದೇ….ನಾವು ಅದಾಗಲೇ ನಿರ್ವಾಣದ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದಾಗಿದೆಯೇ!? ನಾವು ಪ್ರಬುದ್ಧರೇ? ಮತ್ತೆ ನಾವೇಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿನ್ನು ಹೊರಡಬಹುದಲ್ಲವೇ?’
.
ಗುರು “ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೊರಡಬಹುದು….ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಬುದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಹೌದು. ಆದರೆ ಅದು ನೀವು ಬಾಯಿಮುಚ್ಚಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಬಾಯಿತೆರೆದಮೇಲೂ ಪ್ರಬುದ್ಧರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆಯಲಷ್ಟೇ ನೀವಿಲ್ಲಿರುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s