ರಸ ಝೆನು – 5

ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಮಹಾನಾಸ್ತಿಕನೊಬ್ಬ ಬಂದು, ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಊರುಗೋಲಿನಿಂದ ತಿವಿದು ‘ನೀನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಈ ಮರ, ಈ ಭೂಮಿ, ಮೇಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ, ರಾತ್ರಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು!?’ ಅಂದು ಕೇಳಿದ.

ಗುರು ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನೂ ತೆರೆಯದೇ, ಸಣ್ಣದೊಂದು ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿದ “ಈಗ ನೀನು ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು!?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s