ಹೀಗೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆ:

ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ‘ಡೈನೋಸಾರ್’ ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದವು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಕೃತಿ, ‘ಡೈನೋಸಾರುಗಳು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಅವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿತು. ಯಾಕೆ ‘ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಬಿಡಿ. ಬಹುಷಃ ಅವುಗಳ ಆಹಾರಕ್ರಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿರವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಬಹುದು.

ಉಲ್ಕಾಪಾತದಿಂದ ಡೈನೋಸಾರ್ ಗಳು ನಾಶವಾದವೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತಾದರಾದರೂ, ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಉಲ್ಕೆಗಳೇನೂ ಬುಲೆಟ್ಟಿನಂತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಡೈನೋಸಾರನ್ನು ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಕಾಪಾತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸ್ಪೋಟದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದು ಹೌದು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ಪೋಟದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ಧೂಳು ‘ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಂಟರ್’ನಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು (ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಂಟರ್ – ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧನಡೆದರೆ, ಅಣುಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟದಿಂದ ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲಾ ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೆಲಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಹೋದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕೃತಕ ಚಳಿ). ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಯದೆ ಆಹಾರತಯಾರಿಕೆ ನಿಂತುಹೋಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಸಸ್ಯರಾಶಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ನಾಶವಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾದ ಪ್ರಾಣಿಸಂಕುಲ ನಾಶವಾಗಿ…ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಆಹಾರಸರಪಳಿಯ ತುತ್ತತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡೈನೋಸಾರ್ ಗಳು ಅಳಿದುಹೋದವು.

ಈ ಡೈನೋಸಾರುಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೋಟದ ನಂತರ ಅಳಿದುಳಿದ ಕೆಲ ಪ್ರಭೇಧಗಳು, ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿಕಾಸಪಥ ಕೂಡಾ ಬದಲಾಯಿತು. ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆಹಾರ ತಿಂದು ಬೆಳೆದ ಈ ಪ್ರಭೇಧಗಳು, ಡೈನೋಸಾರುಗಳಂತೆ ಅಗಾಧ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿಯೇ ಉಳಿದವು. ಬಹುಷಃ, ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರವೇ ಅವನ್ನು ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತೇನೋ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮೊಸಳೆ ಹಾಗೂ ಕೊಮೊಡೋ ಡ್ರಾಗನ್ ವರೆಗೆ, ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ಸರೀಸೃಪಗಳೆಲ್ಲಾ, ಅಗಾಧ ಬಗೆಯ ಡೈನೋಸಾರುಗಳ ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ‘ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಎದೆ ಸೆಟೆಸಿದವರನ್ನು, ದೈನೋಸಾರರ್ಗಳಂತೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ದಿನ, ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ‘ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು’ ಎಂದರೆ, ಮಂಗಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಮಾನವರಾಗಲು ನಾವು ಯೋಗ್ಯರು ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿತು. ಅದರ ನಂತರ ವಿಕಾಸಹೊಂದಿ, ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ತುದಿಯತ್ತ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ, ಬಹುಷಃ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಲಾಯಕ್ಕಾದವರಲ್ಲ ಎಂದನಿಸಿದ ದಿನ, ನಾವೂ ಕೂಡಾ…….

ಹೀಗೇ ಯೋಚಿಸಿತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗನ್ನಿಸಿದ್ದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಪ್ರಕೃತಿ ವೀರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೈಂಗಿಕ ಪುರುತ್ಪಾದನೆ (Asexual reproduction) ಇದೆಯಾದರೂ, ಅದು ವಿಕಾಸಹೊಂದಿದ ಜೀವ ಪ್ರಭೇಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ sexual reproduction ಅಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯೇ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಪ್ರಕೃತಿಯ ತುಂಬೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ದ್ವಿರೂಪತೆ (ಇಂಗ್ಳೀಷಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ sexual dimorphism ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ) ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡು ವರ್ಗಗಳು ಎಲ್ಲಾರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣ, ರಚನೆ, ಶಕ್ತಿ, ವರ್ತನೆ, ಅಲಂಕಾರ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಅಂಗರಚನೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದಕ್ಕಲ್ಲ, ಸಸ್ಯಸಂಕುಲಕ್ಕೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಇದೇ ತುಂಬಿದೆ. ಆ ಪ್ರಭೇಧ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡರ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭೇಧಗಳು ಜೋಡಿಯಾಗಿಯೇ ವಿಕಾಸಹೊಂದಿರುವುದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಮುರಿದರೆ, ಆ ಪ್ರಭೇದ ನಾಶದೆಡೆಗೆ ಒನ್-ವೇ ಟಿಕೆಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೆಲವರು ಹೆಣ್ಣೇ ಶ್ರೇಷ್ಟ, ಗಂಡೇ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀವಾದ, ಪುರುಷವಾದಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಗಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ವರ್ಯವಾಗುವುದುಂಟು 🙂 ಗಂಡೆಂದರೆ ಬರೀ ಕ್ರೂರಿ, ಭಾವನಾರಹಿತ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಸಿಗೆಪಟ್ಟು, ಅವನನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಸಿಗದ ಜನರೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ನಗು ಬರುವುದುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಮಹಾ ಕೋಮಲೆ, ತೊಂಡೆಹಣ್ಣ ತುಟಿ, ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವ, ಸದಾ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವಳು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಳಿಯದಿರದವರೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆನಪಾಗಿ ಹಣೆಚಚ್ಚಿಕೊಂಡದ್ದೂ ಉಂಟು. ಪ್ರಕೃತಿಗೇ ಕಾಣದ ಮೇಲು ಕೀಳು ಈ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಈ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ವರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ. ಯಾವತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೋ, ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಬಹುಷಃ ತಿಳಿದಂತಿಲ್ಲ 🙂 🙂

ಗುಟ್ಟಿನ ಮಾತು:

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಭೇದಗಳು ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ ಅವು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಎರಡರಂತೆಯೂ ಕಾಣಬಲ್ಲವು ಹಾಗೂ ವರ್ತಿಸಬಲ್ಲವು ಸಹಾ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ (ಎರಡೂ) ಅಂಗಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ! ತಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ!!! ಕೆಲಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಗಂಡಾಗಿದ್ದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೆಣ್ಣಾಗುವುದೂ ಇದೆ! ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಗಂಡಾಗಬಲ್ಲ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇವೆ! ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ hermaphrodites ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬಹುಷಃ ಇವನ್ನು ಉಭಯಲಿಂಗಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದೇನೋ. ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ -‘ರತಿ-ಮನ್ಮಥ’ರಿಗೆ ಸಮಾನದೇವತೆಗಳಾದ- ಅಫ್ರೋಡೈಟ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಮಿಸ್ ರ ಮಗನಾದ ‘ಹರ್ಮಾಫ್ರೋಡಿಟೋಸ್’ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಉಭಯಲಿಂಗಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಕ್ಕಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲಾ ವಿಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಗೆ ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ‘ಎರಡರ’ ಅಗತ್ಯತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ತಾನೇ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಾನೇ ಗಂಡಾಗಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಜೀವ ಪ್ರಭೇದ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣೇ ಮೇಲು, ಗಂಡೇ ಮೇಲು ಎನ್ನುವ ವಾದ ಕೈಬಿಡಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವ, ಅದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s