ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ – ೧೩

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ – ೧೩

‘ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ವಾದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿದೆಯೇ?’

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಿನ್ನೆಯೇ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇಂದು ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ರಜಾ. ಈ ಕತ್ತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಕೆಲಸವಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಿನ್ನೆಯದಕ್ಕಿಂತಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು. ನಿನ್ನೆ, ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ನಾಲ್ಕು ವಾದಗಳನ್ನು ಓದಿದಿರಿ. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಕೆಲ ವಾದಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

(೧) ‘ಜಗತ್ತಿನ ಸರಳತೆ’ಯ ವಾದ ಹಾಗೂ ‘ಓಖ್ಯಾಮ್’ನ ರೇಝರ್ (The argument of simplicity and Occam’s Razor): ಈ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ‘ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಾವು ಮಾತ್ರ. ಅದು ಸರಳವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ದೇವರು ಅದೃಷ್ಯನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನಾದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ಇರುವ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅವನಿಲ್ಲದಿರುವ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಏನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವನಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬುವುದೇ ಉತ್ತಮ’. ಇದನ್ನು ‘ಮಿತವ್ಯಯದ ವಾದ (Argument of Parsimony)’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವುದು ‘ಒಖ್ಯಾಮ್ ನ ವಿಲಿಯಮ್ (WIlliam of Occam 1287-1347)’ ಎಂಬುವವನ ಒಂದು ತತ್ವ. ಇದನ್ನು ‘ಒಖ್ಯಾಮ್’ನ ರೇಝರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ‘ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಂಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಊಹೆಗಳಿವೆಯೋ, ಅದನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು’. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಮಂಡಲವನ್ನು ಮತ್ತದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೂ (Heliocentric system), ಭೂಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೂ (Geocentric System) ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ‘ಊಹೆ’ಗಳಿರುವುದರಿಂದ (ಕೇವಲ ಏಳು ಊಹೆಗಳು) ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ವಾದವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸೌರಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ 1543ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಬೆನ್ನುಲುಬಾಗಿ ನಿಂತದ್ದು ಇದೇ ತತ್ವ. ವಿಲಿಯಂನ ತತ್ವ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಊಹೆಗಳನ್ನು ‘ಬೋಳಿಸಿ ಬದಿಗಿಡುವುದರಿಂದ’ ಅದು ‘ಒಖ್ಯಾಮ್’ನ ರೇಝರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ್ದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಪಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಬದಿಗಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದು ಈ ವಾದದ ತಿರುಳು. 1960ರಲ್ಲಿ ‘ರೇ ಸೋಲೊಮೊನಾಫ್’ ಎಂಬ ಗಣಿತಜ್ಞ ತನ್ನ ‘ಅನುಗಮನಾ ಉಲ್ಲೇಖದ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ದ (Solomonoff’s theory of inductive inference) ಮೂಲಕ, ಒಖ್ಯಾಮ್’ನ ರೇಝರ್ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಗಣಿತದ ರೂಪುರೇಷೆ ಕೂಡಾ ಕೊಟ್ಟ.

(೨) ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾದ (The argument of multiplicity): ಈ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏಕರೂಪವಾದ ಅಭಿಮತವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾದಗಳೂ ತಪ್ಪು.

(೩) ದುಷ್ಟತೆ, ನೋವು ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಾಯದ ವಾದ (The Argument of Evil, Pain and Injustice): ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಅವನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಾದರೆ ಆತ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪ್ರೇಮಮಯಿಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಮೇಲೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ, ಆತ ಸರ್ವಶಕ್ತನಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಆತ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಆತ ಪ್ರೇಮಮಯಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ‘ಸರ್ವಶಕ್ತ’ ಮತ್ತು ‘ಪ್ರೇಮಮಯಿ’ಯಾದ ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದ ಮೇಲೆ, ಆತ ದೇವರಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಆತನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ.

[ನೋವು ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ‘ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ/ತಪ್ಪುಗಳ’ ಅಥವಾ ‘ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳ’ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ವಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಒಂದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ನಾವು ಹತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊಹೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ‘ಪುನರ್ಜನ್ಮ’ದ ಹಾಗೂ ‘ಎಂದೋ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ’ದ ವಾದ ಸುಸ್ಥಿರವಲ್ಲ]

(೪) ‘ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನ’ ದ್ವಂದ್ವ (‘The Omnipotent God and Stone’ Pradox): ಇದು ವಾದವಲ್ಲವಾದರೂ, ಆಸ್ತಿಕರ ‘ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತ’ನೆಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ‘ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತ ಎಂದಾದರೆ, ಆತ ತನ್ನಿಂದ ಎತ್ತಲಾಗದ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಯೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲನೇ!?’ ಎಂಬುದು ಇದರ ಹೂರಣ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೌದೆಂದಾದರೂ, ಆಸ್ತಿಕರ ವಾದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು, ಇಲ್ಲವೆಂದಾದರೂ ಪೆಟ್ಟು. ಇದು ‘ದೇವರಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ‘ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಆತ ಸರ್ವಶಕ್ತ’ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಹುಸಿಮಾಡಬಲ್ಲುದು.

ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನೆ ಮುಂದಿಡಲಾದ ವಾದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಾದಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಅವನ್ನು ಮುರಿಯಬಲ್ಲಂತಹಾ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಕೊಸರು:

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯರಿದ್ದಂತೆ, ಬಲಪಂಥೀಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ‘ಅವ್ರೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಇವ್ರೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವ್ದೂ ಬೇಡಪ್ಪಾ’ ಎನ್ನುವ ನಡುಪಂಥೀಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ, ‘ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಲೀ, ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗಲೀ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದುಕೊಂಡು, ಇದರಬಗ್ಗೆ ತಲೆಯೇ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ (ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವ) ನಡುಪಂಥೀಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅನಾಸ್ತಿಕ(Agnostics)ರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅನಾಸ್ತಿಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂಥ. ‘ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಮಾರ್ರೆ!? ಈ ಆಸ್ತಿಕರು, ನಾಸ್ತಿಕರು, ಅವರ ಮಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ. ನಮಗೆ ಅದರ ಉಸಾಬರಿಯೇ ಬೇಡ’ ಎನ್ನುವವರು. ಹಾಗೂ ‘ಅದೂ ಸರಿ, ಇದೂ ಸರಿ!! ಹಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ!? ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾನು ಇದ್ದೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ!? ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆಲೇಚನೆಗಳು ಎರಡೂ ಒಂದೆಯೋ!? ಅಥವಾ ಬೇರೆಬೇರೆಯೋ!?’ ಅಂತಾ ತಲೆಕೆಡಿಸಿ ಹನ್ನೆರಡಾಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಉಳಿದವರ ತಲೆಯನ್ನೂ ತಿನ್ನುವವರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಥ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದರೂ, ದೇವರಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಎಂದಿಗೂ ಬಗೆಹರಿಯಲಾಗದ ಒಗಟಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷಣಿಕ ಸತ್ಯಗಳಷ್ಟೇ. ಸತ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ಸದಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ!?

#ದಿನಕ್ಕೊಂದು_ವಿಷಯ, #ನಾಸ್ತಿಕವಾದ, #Atheism, #Arguments_Against_the_existence_of_God

 

No_God

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s