ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ – ೧೨

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ – ೧೨

“ಅವರಿವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪೊರೆಯುವ ದೇವರಿಗೊಂದು ಇರುವಿಕೆಯಿದೆಯೇ?”

IS-THERE-A-GOD

ವಿಷಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಕಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಉತ್ತರಗಳೇ ಹೊರತು, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲ. ಈ ಮಾಲಿಕೆಯ ಉದ್ಧೇಶವೂ ಸಹ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚುವುದೇ ಹೊರತು, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದಲ್ಲ. Epistemologyಯ (ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಶಾಖೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹುಷಃ ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಮೀಮಾಂಸೆ ಎನ್ನಬಹುದು) ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ನಾನು ಓದಿ ತಿಳಿದ ವಿಷಯಗಳಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು.

ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದರ ಚರ್ಚೆಯೂ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತವರು ಇದರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರೇ ಒಳ್ಳೆಯದೇನೋ.

ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ಗ್ರೆಗೊರ್ ಮೆಂಡಲನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೆಲ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ನಿರುತ್ತರವಾಗುವ ಸಂಧರ್ಭಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈಗ ನಾವು ‘ಇಲ್ಲಿ’ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಾದರೆ ‘ಇದನ್ನು’ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ‘ಕಣ(particle)’ರೂಪದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ‘ಅಲೆ(wave)’ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆಯೋ!? ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ದೇವರೆಂದಾದರೆ, ಅವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಯಾರು!? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಬರುತ್ತದೆ, ಹೌದು. ಆದರೆ, ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ‘ದೇವರಿದ್ದಾನೋ? ಇಲ್ಲವೋ?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನಿಲ್ಲವೆಂದಾದ ಮೇಲೆ ‘ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲವೇ?

ಇದುವರೆಗೂ ದಾಖಲಿಸಲಾದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ವಾದಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

(೧) ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನ ವಾದ (The Cosmological Argument): ಈ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾಗಿ ‘ಮೊದಲ ಕಾರಣ’ವಾಗಿ ದೇವರು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಅಥವಾ ಕಾರಣಗಳೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ.

ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ನಿರ್ಧಾರವಾದ’ (Determinism) ಎಂಬ ಆಲೋಚನಾಶಾಖೆಯಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಮೂಲಕಾರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವಿದನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಬರೆದದ್ದು ಕಾರಣ. ನಾನು ಬರೆದದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇರುವುದು ಕಾರಣ. ನಾನಿರುವುದಕ್ಕೆ…….ಹೀಗೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪೆಂದು ಸಾಧಿಸಲು ‘ಮಹಾಸ್ಪೋಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ (Big Bang Theory)’ಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಮಹಾಸ್ಪೋಟದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ‘ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ’, ಸಮಯವೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಸ್ಪೋಟಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮೂಲಕಾರಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಇಂದು, ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಥಿಯರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತು ಸ್ಪೋಟದ ನಂತರ ಬಲೂನಿನಂತೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿದೆ, ಹೌದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಯದ ನಂತರ, ಹಿಗ್ಗುವುದು ನಿಂತು ಕುಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೊನೆಗೊಂದು ಮಹಾಕುಸಿತ (ಪದಬಳಕೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, The Big Crunchಗೆ ಬೇರೆ ಪದ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ) ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ ‘ಎನ್ರಿಕೋ ಫರ್ಮಿ’ ತನ್ನ ಫರ್ಮಿ ಪ್ಯಾರಾಡಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಮಹಾ ಸ್ಪೋಟಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಅದೊಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಈ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನ ವಾದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಸರಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣದ ಕಂಬ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಕೇವಲ ‘ನೋಡಬಹುದಾದ ವಿಶ್ವದ, ನೋಡಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ’ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಮಾನವನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇದು ನಿರುತ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಣಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಸೀಮಿತ. ಇನ್ಪ್ರಾರೆಡ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೋಲೆಟ್ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಆಚೆ ನೊಡಲಾರೆವು, ಸಬ್-ಸಾನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾರೆವು, ಒಂದಿಪ್ಪತ್ತು ತರಹದ ವಾಸನೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಮೂಸಬಲ್ಲೆವು. ಹೀಗೇ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಇರುವ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನ ವಾದದ ಬುಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.

(೨) ವಿಶ್ವ ವಿನ್ಯಾಸ ವಾದ (The Argument from Design): ಈ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ತಂತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಒಂದು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆತನನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. [ಅದಕ್ಕೇ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಯ ಚಿತ್ರಣ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಆತನಾದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ತಲೆಯಿರುವವನು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಲೆ. ದೇವರು ನಮಗಿಂತಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತಾದರೆ, ಅದೂ ಅವನು ‘ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ’ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತನೆ ಎಂದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತಾ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಳು.]

ಈ ವಾದ ಮೇಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಗಿ ‘ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಧೇಶವಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೆಂಬುದು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಂತೆ, ಉದ್ಧೇಶ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದಂತೆ ಅಲ್ಲವೇ?

(೩) ಸತ್ತೀಯವಾದ (The Ontological Argument): ಈ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ “ದೇವರು ಎಂದರೆ ‘ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ/ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬೇರೆನನ್ನೂ ಊಹಿಸಲು/ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅವನು’ ಎಂದಾದರೆ ಅವನಿರಲೇಬೇಕು”. ದೇವರ ಭೌತಿಕ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಮೂರ್ಖತನ. ಬದಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ‘ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳಿರುವ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ಬರೆದಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ’. ಹಾಗೂ ಆ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾವೂ ಕೂಡ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ರೆನೆ ಡೆಸ್ಕಾರ್ಟೆಸ್ ಇದೇ ವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ‘ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ……ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ (I think……therefore I AM)’ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು

(೪) ನೈತಿಕ ವಾದ (The Moral Argument): “ನೈತಿಕತೆಯೆನ್ನುವುದು ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಇರಬೇಕು, ಉಳಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದ ದೇವರಿಲ್ಲದೆ, ಒಳ್ಳೆಯತನ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಖಂಡಿತಾ ಆವರಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು” ಎನ್ನುವುದು ಈ ವಾದದ ನೆಲೆಗಟ್ಟು. ಈ ವಾದವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕ, ರಾಕ್ಷಸೀ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಅನಾವರಣವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

(ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ರೆಫರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು ಬರೀ generic ಆಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಷ್ಟೇ. ದೇವರಿಗೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವುದು, ತೀರಾ ಅಪಕ್ವವಾದ ಆಲೋಚನೆ 🙂 )

ಇವಿಷ್ಟು ‘ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ವಾದಗಳು. ದೇವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ? ನೀವು ನೊಡಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಾಲುತಲೆಯಾದರೆ ಅವನು ಮಲಗುವುದು ಹೇಗೆ!? ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವೇಕೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಪಾಪ ಎಂದರೇನು? ಇಂತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ತೀರಾ ತಳಮಟ್ಟದ್ದು. ಅವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಚರ್ಚೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಮೆಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ.

ಕೊಸರು:

“ಮನುಷ್ಯರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರ ತರಾನೇ ಕೈ ಕಾಲು ತಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ಯಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಳಿಲು, ಜಿಂಕೆ, ಮೀನು, ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಾ?” ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ

ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ, “ಹೌದಲ್ವಾ!? ನೀನೀಗ ಇದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ. ನನಗೀಗ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ!!? ಅಂತಾ ಈಗ ಯೋಚ್ನೆ ಶುರುವಾಯ್ತು” ಅಂದ್ನಂತೆ.

#ದಿನಕ್ಕೊಂದು_ವಿಷಯ, #Existence_of_God

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s