ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರುವ ಎರಡು ದನಗಳು ಹಾಗೂ…….

two-cows1

ಸೋಶಿಯಲಿಸಂ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕಮ್ಯೂನಿಸಂ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ಅವನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೀರ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಫ್ಯಾಸಿಸಂ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ಅವನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೀರ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಮಾರುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಂ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಮಾರಿ, ಒಂದು ಎತ್ತನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರಿ.

ನಾಝೀಯಿಸಂ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಸಂ (ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ): ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ಒಂದು ದನಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದನದ ಹಾಲು ಹಿಂಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ (Traditional Capitalism): ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಮಾರಿ, ಒಂದು ಎತ್ತನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದನದ ಹಿಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದನದ ಹಿಂಡನ್ನು ಮಾರಿ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಸ್ವಯಂನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು, ಬರುವ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ.

ರಾಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲಾಂಡ್ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ (RBS Venture Capitalism): ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ನೀವದರಲ್ಲಿ ಮೂರುದನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಮಾರುತ್ತೀರಿ. ಆನಂತರ ಒಂದು ಸಾಲದ ಶೇರುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗ್ದಾನ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ದನಗಳನ್ನು ವಾಪಾಸು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ದನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಂತರ ಆರು ದನಗಳಿಂದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ನಿಗೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಲಿಕತ್ವವಿರುವ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ದಲ್ಲಾಳಿಯೊಬ್ಬನ ಮೂಲಕ ಮಾರುತ್ತೀರಿ, ಹಾಗೂ ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ದನಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಾಪಸು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟುದನಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ದನವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ತೆರೆದ ಆಯ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾರಿ, ಉಳಿದೊಂದು ದನದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕುದನಗಳಷ್ಟು ಹಾಲುಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ‘ನಮ್ಮ ದನ ಹೇಗೆ ಸತ್ತಿತು!?’ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಸಲಹೆಗಾರ(consultant)ನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಥೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ನೀವು ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಿ, ಗಲಭೆಯೆಂದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ, ರಾಸ್ತಾರೋಕೋ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ದನಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ.

ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲಿವೆಯೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಲಂಚ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೀರ

ಸ್ವಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 5,000 ದನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವ್ಯಾವುದೂ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳ ವಾರಸುದಾರರಿಂದ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

ಚೈನೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು 300 ಜನರನ್ನು ನಿಯಮಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋ-ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ, ನಿಜವಿಷಯವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರನನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ನೀವವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೀರಿ

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸ್ಥೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ಅವೆರಡೂ ಹುಚ್ಚುದನಗಳು

ಇರಾಕಿ ಸಂಸ್ಥೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ದನವಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬುಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಚಿಂದಿ-ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ದನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಟ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಿದೆಯೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸಿದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಆಫೀಸಿನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ, ಒಂದೆರಡು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ.

ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ದನ ನಿಮಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ 1: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಪ್ರೆಂಚ್ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ನೀವು ಅವೆರಡನ್ನೂ ತಿಂದು ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಿ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ದಿಕ್ಕುತೋಚದಾಗಿ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಫೋನಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ದನಗಳನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವನ್ನೂ ತಿಂದು ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕು ತಮ್ಮ ದನಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಚೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಂಡಾರಿಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಿ………

ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ 2: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ನೀವು 3000 ದನಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಮೇವಿನ ಹುಲ್ಲು, ಕಲಗಚ್ಛುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲು ಕಣಜಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ, ತಳಿಸಂವರ್ಧನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 3000 ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಹಾಲುಕರೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳು, ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲು ಶೀತಲೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು, ದನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳು ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮಬಳಿ ಈಗಲು ಎರಡೇ ಹಸುಗಳಿವೆ

ಜಪಾನೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ನೀವು ಆ ದನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದನಗಳಿಗಿಂತ ಹತ್ತುಪಟ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲುಕೊಂಡುವಂತೆ ತಳಿವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆನಂತರ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ದನದ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಕೆಮೋನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಾರುತ್ತೀರಿ.

ಜರ್ಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ನೀವು ಆ ದನಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮೇವು ತಿಂದು, ನೂರು ವರ್ಷ ಬಾಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಹಾಲು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪುನರ್ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

ರಶ್ಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಐದು ದನಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಣಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಬಾರಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ದನಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ತಲೆಕೊಡವಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಣಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹನ್ನೆರಡು ದನಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೋಡ್ಕಾ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಕೊನೆಯದು (ಹಾಗೂ ನಾನೇ ಬರೆದದ್ದು):

ಎಐಸಿಸಿಯಿಸಂ:
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ದನಗಳಿವೆ. ನೀವದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಸಾಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕಂಪನಿಯಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಮೂಲಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೀವೇ ಅಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಮರುಕ ಪಟ್ಟು, ನಿಮಗೊಂದಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತೀರ. ಬಂದಿರುವ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಒಂದಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದನಗಳನ್ನ್ನು ಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತೀರಿ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕೇವಲ ಐದುಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ, ನೂರಾ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜಮೀನು ಕೊಂಡು ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವವನನ್ನು ರೈತನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿ ಬಚಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗ ಎಷ್ಟೇ ಮೂರ್ಖನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನೇ ನಾಯಕನೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ‘ಅಧಿಕಾರದಾಹವೆಂಬುದು ವಿಷ’ ಎಂದು ಕೂಗಾಡಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾದಮೇಲೂ, ಅದೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತೀರಿ.

(ವಿ.ಸೂ: ಎಐಸಿಸಿಯಿಸಂ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ ಇವೇ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s